ვაკანსიები

  • პირადი ინფორმაცია
  • სამუშაო გამოცდილება
  • საკონტაქტო ინფორმაცია
  • დამატებითი ინფორმაციაშპს „კაზინო აჭარა“ სამსახურში აყვანის შემთხვევაში იტოვებს უფლებამოსილებას მოგთხოვოთ ცნობა ნასამართლეობის შესახებ.

გაქვთ შეკითხვა ვაკანსიებთან დაკავშირებით?

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით