میزهای پوکر لاری گرجستان :

خبر خوش!

میزهای پوکر با لاری گرجستان!

 افرادی که خواهان بازی های میزی با ارز گرجستان هستند به راحتی می توانند بازیشان را انجام دهند و درگیر فرآیند تبدیل ارز نشوند.

 

تنها در کازینو آجارا در هر دو طبقه این امکان فراهم شده است که با پول رایج این کشور یعنی لاری بازی کرد.

 Min  Max  Max Payout
 American Roulette نیم لاری 50 لاری  
 American Roulette یک لاری 100 لاری  
 Blackjack 5 لاری 100 لاری  
 Blackjack Switch 5 لاری 100 لاری  
 Texas Poker 5 لاری 100 لاری 5000 لاری
 Russian Poker 10 لاری 2000 لاری 5000 لاری
 3 Card Poker 10 لاری 2000 لاری 5000 لاری
 5 Card Poker 5 لاری 2000 لاری 5000 لاری
 6 Card Poker 5 لاری 2000 لاری 5000 لاری