بازی های میزی


کازینو آجارا انواع بازی های میزی را پیشنهاد می نماید:
رولت آمریکایی
بلک جک
بلک جک سویچ
پوکر روسی*
پوکر تکزاس*
پوکر سه کارتی*
پوکر پنج کارتی*
پوکر شش کارتی*
پونتو بانکو
سیک بو (بازی با تاس)

*فقط در کازینو "آجارا" تمامی میز های پوکر به صورت یک سیستم منحصر به فرد جک پات تصاعدی که از 100000 دلار آمریکایی تجاوز می کند با هم وصل شده اند.