„LOTTERY“ Slots

لاتاری ما مناسب شما است! کازینو آجارا به هر مهمانی که وارد کازینو میشود بلیط نمی فروشد و یا کارکنان خود را ترغیب نمی کند که درب کازینو بیاستند و بلیط های لاتاری را به زور به دست مشتری برسانند.

لاتاری های ما مخصوص مهمان های محترم ما هستند. و تنها شرط گرفتن لاتاری ها هم این است که مهمانان، slot game مورد پسند خود را بازی کنند.

شما نه تنها شانس بردن 200 یا 300 400 لاری یا 500 1000 لاری برای 4 بار، هر سه شنبه و جمعه را دارید بلکه هر برنده می تواند عددی را از چرخ رولت انتخاب کند و از طریق آن میتوان 2000 لاری دیگر هم برنده شد. اگر هیچکس برنده بازی جایزه رولت نشود، ما پول نقد را حذف نمی کنیم و به لاتاری بعدی انتقال می یابد و ازین طریق تضمین میکنیم که همه جوایز همیشه به مهمانان ما تعلق پیدا میکند! بنظر شما این کار جالب نیست؟!