کازینو آجارا جک پات های پر رمز و راز و متعددی از 20 لاری تا بیش از 20.000 لاری  را ارائه می دهد.

برخی از جک پات های پیشرفته را در پیش رو می بینید.

 

·         جک پات پر رمز و راز بوفالو تاندر

سیستم جک پات 4 سطحی که شما قابلیت برنده شدن در بین یکی از 22 دستگاه را دارید.

مینی - 20 – 100 لاری

مینور - 100 – 250 لاری

ماژور – 500 – 2500 لاری

گرند – 500 – 15.000 لاری

 

·         جک پات پر رمز و راز وگا ویژن

سیستم جک پات 3 سطحی که شما قابلیت برنده شدن در بین یکی از 14 دستگاه را دارید.

مینی – 25 – 150 لاری

میدل – 500 – 2000 لاری

سوپر – 5000 – 10.000 لاری

 

·         جک پات پر رمز و راز کلاسیک بلند

سیستم جک پات 3 سطحی که شما قابلیت برنده شدن در بین یکی از 44 دستگاه را دارید. (جدیدترین دستگاه ها با مانیتور 42 اینچی)

مینی – 20 – 100 لاری

میدل – 1000 – 5000 لاری

سوپر 10.000 – 20.000 لاری

 

·         جک پات باران پول

8 اسلات ماشین 3 سطحی

برنز – 25 – 250 لاری

سیلور 500 – 2500 لاری

گلد – 3000 – 5000 لاری

 

 

·         جک پات مگا کش

12 اسلات ماشین 3 سطحی

برنز 25 – 250 لاری

سیلور 500 – 2500 لاری

گلد 5000 – 10.000 لاری

 

 

·         جک پات آماتیک

8 اسلات ماشین 4 سطحی

مینی 20 – 100 لاری

کش – 100 – 500 لاری

مگا پات – 500 – 1500 لاری

گیگا پات – 2000 – 5000 لاری

 

·         جک پات آپکس

8 اسلات ماشین 4 سطحی

مینی – 50 – 100 لاری

میدی – 200 – 500 لاری

مگا – 1000 – 2000 لاری

 

·         جک پات پیشرفته رولت گمبی

جک پات پیشرفته ای است که می تواند بر روی یکی از 3 چرخه ی الکترونیک رولت نمایش داده شود، 2 عدد الکترونیک و یکی هم زنده. جک پات می تواند بر روی هر یک از 44 چرخ رولت برنده شود. در صورتی که چند برنده داشته باشیم ، مبلغ جک پات بین برنده ها تقسیم می شود.