این سیستم تصاعدی منحصر به فرد ففط در کازینو "آجارا" دائر می باشد و از اقبال زیاد بازیکنان برخوردار است. سیستم مذکور دارای 17 میز پوکر می باشد که در مجموع به یک جک پات تصاعدی وصل می شود. در هر میز حسگرهای مخصوص توکار موجود می باشد که به بازیکن امکان شرط بندی جداگانه از 2.5 دلار آمریکایی و برد جک پات را می دهد که در اغلب موارد از 100000 دلار آمریکایی تجاوز می کند. علاوه بر جک پات اصلی، سیستم برای شما انواع برد های دیگر را نیز لحاظ نموده است که از ترکیب "سه تا جفت" شروع می شود.