کلوب پوکر

حال میتوانید در بازی جذاب پوکر کازینو آجارا به صورت 24 ساعته در تمام روزهای هفته شرکت کنید. میزهای پوکر در طبقه اصلی کازینو قرار دارند و طوری طراحی شده اند که بیشترین لذت را به عاشقان این بازی بدهند. کلوب پوکر به صورت شبانه روزی باز است و 3 میزدر کازینو مدام در حال برگذاری پوکر تگزاس هلدم می باشد.

اطلاعات بیشتر درباره بازی های کنونی کلوب پوکر 

برای اطلاعات بیشتر راجع به حداقل و حداکثر میزان شرط بندی ، بلایندها و درصد کازینو از هر پات به نمودار زیر مراجعه فرمایید.

 

 

GAME TYPE  
LIMIT BLIND % RAKE RAKE QUALIFY MAX. RAKE MIN.BUY-IN MAX.BUY-IN OPTIONAL HOURLY FEE
TH NL 1 / 2 4% $25 $30 $100 $1 000
TH NL 2 / 5 3% $50 $50 $200 $1 500
TH NL 5 / 5 3% $50 $50 $300 $1 500 $25
TH NL 5 / 10 2% $100 $50 $500 no $25
TH NL 10 / 20 2% $200 
$50 $500 no $30
TH NL 25 / 25  2%  $300 $100 $500 no $50
TH NL 25 / 50  2%   $500  $100 $500 no $50
TH NL 50/100  2%  $500 $100 $500 no $50

OM L 1 / 2   4%  $25 $25 $50 $1 000

OM L 2 / 5   3%   $30 $30 $50 $1 000

OM L 5 / 10 2% $50 $50 $500 no