بازی رولت الکترونیک

کازینو آجارا ارائه گر بزرگترین پیکره بندی رولت برقی در تفلیس است. شما میتوانید با چرخ رولت عظیم برقی بازی کنید و یا شانس خود را از طریق  هدایت شده توسط دیلرهای ما امتحان کنید. برای مشتریانی که نمی توانند بین چرخهای  موجود دست به انتخاب بزنند، این امکان فراهم شده که آنها از هردو چرخ به صورت همزمان به راحتی استفاده کنند.

توان زدن عدد برنده روی هر رولت همیشه هیجان زیادی دارد اما ما در رولت زنده یا الکترونیکی مان یک ویژگی دیگر هم اضافه کردیم و آن گزینه جایزه است. فقط با اجرای بازی مورد نظر خود، سیستم فوق پیشرفته ما تصادفا دست به انتخاب یک عدد جایزه میزند و اگر این عدد، عد شانس شما باشد، امتیازات شما به مقدار زیادی افزایش می یابد (مقدار تصاعدی به مشتریانی تقسیم میشود که روی عدد جایزه شرط بندی کرده باشند).