ميدان 26 می پلاک 1

تفليس، گرجستان، کد پستی 0171

تلفن: 995322335519+

فاکس: 995322334520+

info@casinoadjara.com     پست الکترونيک

 

جهت دريافت اطلاعات بيشتر راجع به برنامه های بازيکنان اينجا کليک کنيد.