در کازینو برای مهمنان خاص يعنی آنهایی که بازی در محیط آرام را ترجیح می دهند و به سرویس سطح بالا و توجه ویژه عادت کرده اند وی آی پی “Club Prive” قرار دارد.
بخش داخلی مجلل، محیط مرفه و برخورد انفرادی با هر مهمان تضمين می نمايد تا انتظارات شما از“Club Prive” برآورده شود.
 ورود به  “Club Prive” محدود می باشد و توسط مدیریت کازینو ساماندهی می گردد. علاوه بر امکان ورود از سالن اصلی، شما می توانید از درب مجزا وارد  “Club Prive” شوید که کاملاً محرمانه بودن ویزیت شما را تضمین خواهد کرد.
“Club Prive” دارای اتاق مخصوص وی آی پیVIP  برای یک بازیکن یا گروه افراد می باشد که دوست دارند جدا از
دیگر مهمانان باشگاه بازی کنند