11
დეკემბერი
„აჭარა 20“- სლოტი
„აჭარა 20“- სლოტი
„აჭარა 20“- სლოტი - ყოველ სამშაბათს და პარასკევს, გათამაშება ტარდება 19:00-დან 21:00-მდე ყოველ 30 წუთში და ბონუს თანხა შეადგენს 6,000 ლარს.
12
დეკემბერი
„აჭარა 20“
„აჭარა 20“
ყოველ ოთხშაბათს, გათამაშება ტარდება 20:00-დან 22:00 საათამდე.თამაშდება 12 000 ლარი
14
დეკემბერი
„აჭარა 20“- სლოტი
„აჭარა 20“- სლოტი
„აჭარა 20“- სლოტი - ყოველ სამშაბათს და პარასკევს, გათამაშება ტარდება 19:00-დან 21:00-მდე ყოველ 30 წუთში და ბონუს თანხა შეადგენს 6,000 ლარს.
14
დეკემბერი
„აჭარა 20“- VIP სლოტი
„აჭარა 20“- VIP სლოტი
„აჭარა 20“- VIP სლოტი ყოველ მეორე პარასკევს,დასაწყისი 22:00. თამაშდება 10.000 ლარი