"آجارا وین" اسلات

آیا شما بازیکن منظم ما از مشاهده کردن برد افرادی که تازه از خیابان وارد شدند خسته شدیده ايد ؟

در این صورت  قرعه کشی ما در خدمت شماست! کازینو "آجارا" بلیط های قرعه کشی را بین افرادی که تازه از در راه رسيدند پخش نمی کند و کارمندان روابط عمومی ما در خیابان وا نمی ایستند تا توسط بلیط های قرعه کشی مشتریان را اغوا کنند.

قرعه کشی ما صرفاً برای مهمانان کازينوایجاد شده و کافیست شما بازی های اسلات مورد علاقه خود را بازی کنید تا در آن شرکت نماييد.

این سری قرعه کشی  "آجارا وین" اسلات  نام دارد. شما موقع برد متانسب بردتان بلیط های قرعه کشی را دریافت می نمایید و روز برگزاری قرعه کشی بعد از قرار دادن آنها درماشين قرعه کشی صاحب شانس برد جایزه می گردید.

شما نه فقط می توانید چهار بار هر سه شنبه و جمعه 200، 300 یا 500 لاری ببرید بلکه هر برنده امکان انتخاب یک نمره از چرخ رولت را دارد که از این طریق میتوان 2000 لاری اضافی را برد.

در صورتیکه برنده بازی بنوس رولت مشخص نگرديد، مبلغ جایزه نمی سوزد و به صندوق قرعه کشی بعدی اضافه می شود تا مهمانان ما بتوانند کلیه مبلغ جایزه را به دست بیاورند!

اگر بنوس رولت به رقم فوق العاده برسد و شما مایل به داشتن نمره های بیشتیر بر روی رولت شوید، این امر نیز امکان پذير است چون توی هر پاکت حاوی 200 لاری بلیط "جوکر" نیز موجود است و شما می توانید بین دریافت 200 لاری یا یک نمره اضافی بر روی رولت انتخاب نمایید که شانس شما جهت برد جایزه بنوس را به مراتب افزايش می دهد.