Sub Menu

 

بر کسی پوشيده نيست که مزه های مختلف می توانند خاطرات دلنشين و لذت بخش دوران کودکی را برانگيزند.

رستوران کازينو "آجارا" از شما دعوت می کند تا غذاهای فرانسوی، چينی، آذری، ايتاليايی و البته گرجی نيز امتحان فرماييد تا خاطرات شيرين و دلنيشينی با خود ببريد.

کازينو "آجارا" دارای 3 رستوران و 3 بار می باشد که در داخل ساختمان واقعند و گزينۀ فراوانی در اختيار سليقه های مختلف می گذارد از سانويچ های سبک کافه گرفته تا غذاهای ظريف فرانسوی.

پرسنل حرفه ای آشپزخانه ما آمادگی دارد طی 24 ساعت در خدمتتان باشد و انواع و اقسام غذاهای شيرين و تند، سرد و گرم تهيه شده با محصولات فصل را پيشنهاد کند.

سرآشپزان ما هر روز طرز جديد تهيه غذا را به افتخار مهمانان به کار می برند.