کازینو Adjara همیشه خوشحال است که فرصت های بیشتری برای مهمانان ارائه دهد، بنابراین، کازینو ما 5 روز در هفته شما را دعوت می کند تا در سه نوع قرعه کشی شرکت کنید:


لاتاری کازینو، قرعه کشی VIP کازینو و قرعه کشی اسلات.


استخر جایزه قرعه کشی بستگی به مدت زمان قرعه کشی دارد.
قرعه کشی فعلی "ADJARA 20" در تاریخ 18 ژوئن آغاز خواهد شد و تا تاریخ 28 دسامبر ادامه خواهد یافت.

مقدار استحکام جایزه قرعه کشی  2.097.000 ژل می باشد.


قرعه کشی قرعه کشی در روزهای بعد برگزار می شود:

 

 

·"ADJARA LOTTERY" - هر دوشنبه، شروع در 22:00. 10،000 ژل به صورت قرعه کشی انجام می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ADJARA LOTTERY" -  اسلات - هر سه شنبه و جمعه، قرعه کشی با هر 30 دقیقه از ساعت 19:00 تا 21:00 برگزار می شود و مبلغ پاداش به مبلغ 6000 ژل

Current Jackpot

2 500 GEL


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ADJARA 20" -VIP هر ماه جمعه اول، از ساعت 22:00 شروع می شود. 12،000 ژل مورد استفاده قرار می گیرد. .

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


"ADJARA 20" - هر چهارشنبه، از ساعت 22: 00، 12، 000 GEL، مورد استفاده قرار می گیرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Adjara 20" VIP - هر جمعه اول ماه در ساعت 22:00 شروع می شود. مقدار 100000 ژل بازی می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ADJARA 20" - هر شنبه، شروع در 22:00. 15،000 ژله به صورت قرعه کشی انجام می شود