قرعه کشی ها:کازینو آجارا همیشه برای مهمانان فرصت های بیشتری ارائه می دهد.کازینو 5 روز در هفته شما را دعوت می کند تا در سه نوع قرعه کشی شرکت کنید:قرعه کشی کازینو / قرعه کشی وی آی پی کازینو / قرعه کشی دستگاه های اسلات کازینومبلغ های جایزه ها به انتخاب های برندگان در طول قرعه کشی بستگی دارد.قرعه کشی فعلی ما " لاتاری " از تاریخ 30 دسامبر شروع و تا تاریخ 30 مارچ ادامه دارد.قرعه کشی ها در روزهای زیر برگذار می شود:


 

 

 

" لاتاری " – هر دوشنبه ، از ساعت 22:00 و با مبلغ 5.000 ژل به صورت قرعه کشی انجام می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" لاتاری "  – اسلات – هر سه شنبه و جمعه ، از ساعت 19:00 هر 30 دقیقه ای یکبارو با مبلغ 7.000 ژل به صورت قرعه کشی انجام می شود.

 


Current Jackpot

8 332 GEL


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


" لاتاری " –  هر چهارشنبه ، از ساعت 22:00 و با مبلغ 7.500 ژل به صورت قرعه کشی انجام می شود.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" لاتاری " – وی آی پی اسلات -  دومین جمعه هر ماه ، از ساعت 21:30 و با مبلغ 10.000 ژل به صورت قرعه کشی انجام می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" لاتاری " – وی آی پی – اولین جمعه های هر ماه ، از ساعت 00:00 و با مبلغ 75.000 ژل به صورت قرعه کشی انجام می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" لاتاری " – هر جمعه ، از ساعت 23:30 و با مبلغ 12.000 ژل به صورت قرعه کشی انجام می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" لاتاری " – هر شنبه ، از ساعت 23:30 و با مبلغ 15.000 ژل به صورت قرعه کشی انجام می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" لاتاری " – هر شنبه ، از ساعت 23:30 و با مبلغ 15.000 ژل به صورت قرعه کشی انجام می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" لاتاری " – هر شنبه ، از ساعت 23:30 و با مبلغ 15.000 ژل به صورت قرعه کشی انجام می شود.