کازینو "آجارا" به مشتریان خود بزرگترین پیکربندی رولت الکترونیک در تفلیس را به شما عرضه می نماید که در گرجستان این بازی منحصر به فرد می باشد. بازیکن می تواند بر روی چرخ رولت الکترونیک بازی کند یا بخت خود را با کمک دیلر ما بر روی رولت دیگر بیازمایند.

آن سری مشتریانی که مشکل انتخاب بین دو چرخ رولت دارند، می توانند خیلی ساده هم زمان هر دو تا چرخ را آزمایش کنند.

شرط بندی روی نمره برنده برای هر رولت  همیشه کار پر هیجانیست، اما ما هم به رولت الکترونیک و هم به رولت دیلر زنده یک بنوس را اضافه می نماییم و این امر بدین شکل است که هنگام بازی مورد علاقه شما سیستم فناوری پیشرفته ما به صورت تصادفی عدد بنوس را انتخاب می کند و اگر این عدد برای شما شانس آور باشد، برد شما به مراتب افزایش پیدا می کند (* مبلغ افزوده بین مشتریانی که روی عدد بنوس شرط بندی کردند، تقسیم می شود) .